Quy trình sử dụng thức ăn BIOCHEM cho heo
QUY TRÌNH SỬ DỤNG THỨC ĂN BIOCHEM CHO HEO

1. Heo hậu bị - mang thai: 

 

Sử dụng cám BC 828S ( Nái chửa) đối với heo hậu bị từ 100 kg thể trọng cho đến lúc phối và trong suốt giai đoạn mang thai. Khẩu phần ăn từ 2 – 2.5 kg/ con/ngày.
 
2. Heo nái nuôi con: 

 

Sử dụng cám BC 829S (Nái đẻ) cho heo nái mang thai bắt đầu từ giai đoạn 2 tuần trước khi đẻ và trong suốt giai đoạn nuôi con đến khi cai sữa. Giai đoạn trước đẻ khẩu phần từ 2.5-3.5 kg/con/ngày, giai đoạn nuôi con khẩu phần điều chỉnh tăng lên 5-7kg/con/ngày tùy theo khả năng hấp thu của heo Nái, giai đoạn này không hạn chế khẩu phần, cho Nái ăn tối đa, chia nhỏ bữa ăn, tối thiểu 4 bữa /ngày .
 
Có thể điều chỉnh giai đoạn sử dụng BC 829S sớm hơn hoặc muộn hơn tùy theo thể trọng heo nái trước khi sinh, căn cứ qua thang điểm đánh giá thể trọng nái, nếu heo nái gầy thì phải sử dụng BC 829S sớm hơn và ngược lại.
 
3. Heo con theo mẹ - cai sữa:

 

Sử dụng BN Milk cho heo con theo mẹ bắt đầu từ lúc 7 ngày tuổi, lượng ăn nâng dần theo khả năng hấp thu của heo con, chia nhỏ bữa ăn. Dùng BN Milk cho heo con đến cai sữa (heo con đạt 6.5 -7 kg thể trọng).

Giai đoạn cai sữa (úm) : tiếp tục dùng BN Milk cho heo con sau khi cai sữa, thời gian sử dụng từ 1 tuần – 10 ngày , lượng dùng ko hạn chế.

4. Heo thịt:

 

Giai đoạn 1 (sau cai sữa) : Sử dụng cám BC 800S, khẩu phần ăn 1 bao/con, dùng trong khoảng 35- 38 ngày, thể trọng heo con đạt khoảng 25 -28 kg.
 
Giai đoạn 1.5 ( heo choai 25 kg): Bắt đầu sử dụng BC 801SN khi heo con đạt thể trọng 20-25 kg , khẩu phần 1 bao/con. Kết thúc sử dụng 801SN khi thể trọng đạt 40kg.
 
Giai đoạn 2 (thể trọng 40kg): Sử dụng cám BC 802S cho đến khi thể trọng heo đạt 100 kg, khẩu phần ăn 6 bao/con.


Giai đoạn 3: Sử dụng BC 803S từ 100kg thể trọng đến xuất bán, lượng dùng từ 1- 2 bao/con tùy theo thời gian nuôi và trọng lượng xuất bán.

Lưu ý: Có thể sử dụng cám BC 802S cho cả giai đoạn 3 nếu muốn thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn.


 -BIOCHEM-

Đối tác - Khách hàng

Bán hàng: 0986.086.160
Kỹ thuật: 0988.889.080
0986.086.160